Textstorlek: A A

Du är här

Information om föreningen

 

Föreningens syfte är att befrämja psykiskt sjukas livskvalitet och rehabilitering samt sociala och kulturella förhållanden.

Föreningen förverkligar sitt syfte genom

  • att sprida information och upplysning om psykiskt sjuka och deras problem
  • att bedriva förebyggande arbete riktat till personer som p.g.a. olika livsomständigheter befinner sig i en psykosocial riskzon
  • att anordna informations- och rådplägningstillfällen samt skolning och utbildning
  • att samla de psykiskt sjuka till gemensamma möten för utbyte av erfarenheter och bistå dem i deras situation
  • lägerverksamhet och rekreation

Vill du bli medlem?

För närmare information kontakta vänstugornas verksamhetsledare.