Psykosociala föreningen Primula r.f


 • Grundades 2015
 • Har 149 medlemmar 31.01.2019
 • Vår samlingspunkt är på Strandgatan 18 i Kristinestad
 • Psykosociala föreningen Primula r.f. är en av Psykosociala förbundets föreningar

Psykosociala föreningen Primula r.f.s Styrelse 2020


Styrelsemedlemmar:

Ordförande: Marianne Lindahl
Viceordförande: Per Björs
Paavo Rantala
Bengt Norrback
John Lindbäck
Barbro Sagulin-Blomberg

Ersättare:

Fredrik Hannus
Inger Ylikoski
Nina Pihl

Vänstugans syfte


Föreningens syfte är att förebygga mental ohälsa och marginalisering i samhället. Föreningen vill befrämja livskvalitet, erbjuda sociala och kulturella deltaganden och erbjuda sysselsättning för den enskilda individen samt utveckla frivilligt arbete och samhällsaktivitet inom den mentala hälsans områden.

Föreningen förverkligar sitt syfte genom

 • Att sprida information och upplysning
 • Att bedriva förebyggande arbete så som projekt, upplysningsverksamhet, öppet hus tillfällen och arbete i rehabiliterande syfte riktat till personer som på grund av olika omständigheter befinner sig i psykosocial riskzon
 • Att ordna informations- och rådplägningstillfällen samt skolning och utbildning
 • Att samla människor till gemensamma möten för utbyte av erfarenheter med varandra och en möjlighet till social gemenskap
 • Att stödja och lyssna på den enskilda individen så hen kan utvecklas som person och medmänniska
 • Främja lägerverksamhet och rekreation
 • Föreningen förverkligar sitt syfte även genom att samarbeta med organisationer och föreningar med liknande syften och verksamhetsformer.