Vänstugan Primulas dataskyddspolicy


Denna policy förklarar Vänstugan Primulas behandling av personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). Vänstugan Primula är ansvarig för behandling av personuppgifter inom verksamheten.

Vilka personuppgifter behandlas


Vänstugan Primula behandlar personuppgifter som behövs för föreningens verksamhet, för att utveckla föreningen och följa lagar. Uppgifterna som behandlas förmedlas till oss direkt eller indirekt t.ex. när du tar kontakt med oss, blir medlem i föreningen eller besöker vår webbplats, i vissa fall kan uppgifter fås från myndigheter. Vi för register över våra medlemmar, registret innefattas av förnamn, efternamn och adress. Vänstugan Primula kan även publicera bilder från verksamheten på hemsidan och sociala medier, med endast med samtycke från de berörda. Andra personuppgifter som kan behandlas är uppgifter om agerande med Vänstugan Primula på webbplatsen, IP-adress, enhetsinformation, plattform, språkinställning, geografisk och demografisk positionering. Uppgifter om hur webbplatsen används samlas in genom cookies, se vår cookiepolicy för mera information.

Vad används uppgifterna till


Vänstugan Primula behandlar personuppgifter för att hantera medlemskap med tillhörande årsavgift och förmåner i form av medlemstidningen Respons och medlemsbrev. Bilder används för att informera om verksamheten. Trafik på webbplatsen kan sammanställas som anonym statistik för utveckling av verksamheten.

När medlemsavgiften samlas in informeras medlemmarna om sitt samtycke till att uppgifterna behandlas och syftet med behandlingen.

Vem delas personuppgifterna med


Vänstugan Primula delar personuppgifter med Psykosociala förbundet rf för utskick av medlemstidningen Respons. Uppgifter säljs inte och delas inte heller utan grund.

Var behandlas personuppgifterna


Vänstugan Primula behandlar endast personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparas personuppgifterna


Vänstugan Primula sparar endast personuppgifter så länge som medlemsförhållandet är aktivt och så länge som uppgifterna behöver sparas enligt lagringstider och lagstadgade syften.

Hur skyddas personuppgifterna


Vänstugan Primula skyddar personuppgifter genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Till exempel begränsas åtkomst genom inloggning så att endast behöriga har tillgång till uppgifterna och kryptering används vid behov. Skyddsnivån motsvaras av informationens känslighet och behandlingens risk.

Rättigheter


I enlighet med EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få information om och tillgång till personuppgifter som Vänstugan Primula behandlar om dig och möjlighet att rätta till dessa uppgifter om de är felaktiga. Du har även rätt att begära att bli raderad ur våra system om uppgifterna inte längre behövs i det syfte de blev insamlade. I vissa fall kan dock lagstiftning kräva att uppgifter finns kvar, då kan uppgifterna begränsas så att de endast är tillgängliga för dessa ändamål. Om uppgifter behandlas med ditt samtycke som grund, har du rätt att ta tillbaka samtycket. Du har även rätt att anmäla felaktig behandling av personuppgifter till Dataombudsmannens byrå. Se kontakt nedan för ärenden gällande vår behandling av dina personuppgifter.

Kontakt


Frågor angående Vänstugan Primulas personuppgiftsbehandling riktas till:

Registeransvarige

Psykosociala föreningen Primula rf (2661359-3)

Tel. 040 5886061

E-post: vanstugan.kristinestad@pp.inet.fi

Adress:
Strandgatan 18
64100 Kristinestad